روی پین های مشخص شده کلیک کنید و از جزییات محصول مطلع شوید

میز ناهارخوری 4 نفره گرد
چوب روس
صندلی مدل نیکا (ارتفاع ۵۵)
فلز
رنگ الکترو استاتیک(کوره ای)
چوب (روس)
پایه فلزی
جا پایی
رنگ کوره ای
چوب (روس)
فلز
پایه پلاستیکی
رنگ کوره ای
چوب(روس)
فلز
رنگ کوره ای
چوب (روس)
فلز
رنگ کوره ای